HAJAD GUNA
Bagi warga desa Ketangga, tempat asal Hajad Guna Roasmadi atau Eros, menyuarakan aspirasi bukan perkara sederhana. Mereka mesti berhadapan dengan dinding-dinding birokrasi dan jauhnya medan. Demi menembus itu, Eros menggerakkan masyarakat kampungnya menjalankan jurnalisme warga. MORE
COMMENT